Matury z matematyki

Matematyka – matura poziom podstawowy

 

Matematyka 2018 maj | Matematyka 2018 maj – odpowiedzi

Matematyka 2017 maj | Matematyka 2017 maj – odpowiedzi

Matematyka 2016 maj | Matematyka 2016 maj – odpowiedzi

Matematyka 2015 maj | Matematyka 2015 maj – odpowiedzi

 

Matematyka – matura poziom rozszerzony

 

Matematyka 2018 maj | Matematyka 2018 maj – odpowiedzi

Matematyka 2017 maj | Matematyka 2017 maj – odpowiedzi

Matematyka 2016 maj | Matematyka 2016 maj – odpowiedzi

Matematyka 2015 maj | Matematyka 2015 maj – odpowiedzi